ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 13 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง จ.ลำปาง

ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-วางแผนการซ่อมบำรุงและติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุในการเสียของเครื่องจักร พร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม -ประสานงานและนัดหมายการประชุมทั้งภายนอกและภายในบริษัท -ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

-ควบคุมระบบคุณภาพ ISO, HACCP, GMP, HALAL -ประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 10 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ลำปาง

หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำปาง

เปิดรับด่วน !! เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายตำแหน่ง -บริการลูกค้า - โปรโมทโฆษณาแบรนด์ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป - มีความรับผิดขอบ/ตรงต่อเวลา่ เอกสารในการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรั…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศสาขาลำปาง

-คอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้า -ดูแลลูกค้า -ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ -ทำงานในออฟฟิศ -ติดตอ่สมัครโดยตรง ฝ่ายรับสมัครงาน Tel:093-1851260

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำปาง

- วางแผนการตลาด/ส่งเสริมการตลาด - สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า - จัดอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง - หารายชื่อลูกค้าใหม่ๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยโยนก

- ดูแลด้านการสอน และการประเมินการสอน - พัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - งานบริหารจัดการในสาขาวิชา และรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณบดีคณะฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย