ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 15,759 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี

- รับโทรศัพท์ลูกค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำต่างๆ กับลูกค้าทางโทรศัพท์และลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหน้าร้าน - หาลูกค้ารายใหม่และออกไปติดต่อลูกค้าภายนอกในบ้างครั้ง - ทำใบเสนอราคาและจบการขาย - รับออเดอร์ - สั่งของเข้าโรงงาน - นัดส่งสินค้า - จัดสินค้าส่งตามสถานที่ต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

- ออกติดต่อหาลูกค้านอกสถานที่และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม - ทำใบเสนอราคาและจบการขาย - รับออเดอร์ - สั่งจองสินค้าเข้าโรงงาน - นัดส่งสินค้า - จัดสินค้าส่งตามสถานที่ต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท งานเอกสาร จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร งานธุรการต่างๆตามมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงาน) 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 7. …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

1. ปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อม ให้ได้ขนาดมาตรฐานที่กำหนด 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี

- วางแผนงาน ,ตรวจสอบ ,ติดตาม, ควบคุมการผลิตเสาเข็มของพนักงานฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง และรายงานทำงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ตรวจสอบ,วัถุดิบสำหรับการผลิตก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบชิ้นงานทุกครั้งก่อนเริ่มผลิต/เทชิ้นงาน และตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท 10400

ขับรถยนต์ ผู้บริหาร - เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี - มีใบขับขี่ประเภท 1 หรือ ประเภท 2 ก็ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว

-ดูเเลเเฟนเพจ+เว็บไซต์ -คอยอับเดทเพจ + เว็บไซต์ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าของทางบริษัท

เงินเดือน: 55,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานวันจันทร์-สุกร์หยุดเสาร์-อาทิย์ ดูแลควบคุม บริหารทีมขายและพัฒนาบุคลากร

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานประจำออฟฟิตเข้างาน09.00-17.00หยุดเสาร์อาทิตย์ มีหน้าที่ในการช่วยกำกับดูแลทีมในหน่วยงาน วางแผนและบริหารการขายของทีมงาน