ประเภทงาน

แสดง 15,171- 15,180 จาก 15,354 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ติดตามรูปแบบหรือรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์จากลูกค้าภายในประเทศ และจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการตลาด หรือเจ้าหน้าที่การตลาดกรณีลูกค้าต่างประเทศ เพื่อทำปรู๊ฟหรือเตรียมงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์, ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เช่นกฎระเบียบของประเทศที่นำเข้า, ข้อกำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระบบงานที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข หรือปรับปรุง Applications Program ตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดทำหรือแก้ไขโปรแกรมตาม Flowchat และ Specification ของโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

จัดทำเอกสาร, บันทึก, ทบทวน ทำ Packing Credit จัดทำเอกสาร, บันทึกข้อมูล ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายตั๋วส่งออก ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -