ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 15,449 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ติดต่อประสานงาน หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเสนอขายสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 343/25-26 ถ.คลองลำเจียก

รับผิดชอบการขาย นำเสนอและปิดการขาย ดูแลฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ ดูความเรียบร้อยของงาน ติดตั้ง วางบิล(บางครั้ง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: คุมอง บางใหญ่ (หน้าที่ว่าการอำเภอ)

ช่วยสอน คุณสมบัติ - กำลังศึกษา / หรือจบการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี - รักเด็ก ชอบงานการศึกษา ขยัน อดทน และ ตรงต่อเวลา - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน (***หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ***) - สามารถทำงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละตำแหน่ง - มีเวลา - สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตลาดน้อย

ยกของ, ส่งของ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - สวัสดิการอื่นๆ รูปแบบงาน : งานประจำ เงินเดือน(บาท) : 10,400 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พระราม 3

- ออกแบบและพัฒนาแบบ - เขียนแบบโครงสร้าง และ งานสถาปัตย์ - ประสานงาน และ เคลียร์แบบวิศวกร - เช็คปริมาณพื้นที่หน้างาน และ ถอดวัสดุ ประมาณราคา - ตรวจแบบตามสเปค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ท่าข้าม พระราม 2 บางปู สมุทรปราการ

- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการ ก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้น ตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งาน เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

- ดูแล ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง - สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ได้ - วางแผนก่อสร้างให้บริษัท / บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - วางแผน และบริหารจัดการงานโครงการ ให้บรรลุผลตามแผนงานที่ - กำหนดทั้งในด้านงานส่งมอบ คุณภาพงาน วันเวลา การใช้ทรัพยากรและ บุคลากรในโครงการ การจ้างช่วง การติดตามความก้าวหน้าของงาน และการ ตรวจรับและอื่น ๆ - วางแผนและจัดสรรเครื่องมือและเครื่องจักรใ…

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 10 คอนโดเปรมสิริ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกใบเสร็จรับชำระค่าน้ำประปา และค่าส่วนกลาง 2. ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และค่าส่วนกลาง 3. รับร้องเรียนเรื่องต่างๆ จากลูกบ้าน 4. จัดเตรียมเอกสารเบิก-จ่ายเงิน ค่าใช้จ่าย และเงินเดือนพนักงาน 5. จัดเตรียมการประชุมประจำปี พร้อมทำเอกสารประกอบการประชุม 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง

Full time

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง

ครูพี่เลี้ยงช่วยครูประจำชั้นอนุบาล