2 อัตรา
ตามตกลง
16 พฤศจิกายน 2564

ลักษณะงาน

จัดทำและบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, เงินสดย่อย, รับเช็ค-จ่ายเช็ค
จัดทำเอกสารโอนเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศหญิง อายุ 30-45 ปี
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบการเงินได้
- มีความรู้ด้านงานประกันสังคม
- มีความรู้ด้านกฏหมายภาษีอากรเป็นอย่างดีและแม่นยำ
- ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความซื่อสัตย์และรอบคอบ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม+ค่าคอม+เบี้ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จ.ภูเก็ต

จังหวัด :

ภูเก็ต

วิธีการรับสมัคร :

กดสมัครผ่าน thaibestjobs
สอบเพิ่มเติม 09 2592 9592
e-mail : hrspc.job2018@gmail.com