1 อัตรา
ตามตกลง
4 สิงหาคม 2564

ลักษณะงาน

- Define, develop, test, analyze, and maintain new software applications in support of the achievement of business requirements
- This includes writing, coding, testing, and analyzing software programs and applications
- Research, design, document, and modify software specifications throughout the production life cycle

คุณสมบัติผู้สมัคร :

College diploma or university degree in the field of computer science, information systems, software engineering or related
A minimum of 0 - 2 years equivalent work experience with experience interviewing end-users for insight on functionality, interface, problems, and/or usability issues
Proficiency in a variety of programming languages, like ASP.Net, Visual Basic.Net, C#, Perl, PHP, SQL, Java or related
Excellent understanding of coding methods and best practices
Extensive relational database and operating systems experience with MS SQL Server
Thorough understanding of platforms such as Microsoft , ERP concept : Epicor , SAP or related
Solid working knowledge of current Internet technologies
Hands-on experience developing test cases and test plans.
Knowledge of applicable data privacy practices and laws, BI, Data Analysis like Power Bi, Tableau or related.

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าวิชาชีพ
- โบนัสตามผลงาน
- ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง
- งานสังสรรประจำปี
- เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ฺBTS ช่องนนทรี

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงานสามารถส่ง CV/Resume มาทางอีเมล isaree.si@st-drum.com
โทร. 02-2354330-9


Company Profile

78 นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 10500 0896630132