1 อัตรา
30,000 บาท
13 กรกฎาคม 2564

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย (PAYMENT VOUCHER) และรวมถึงการตรวจสอบรหัสบัญชีซึ่งได้บันทึกในใบสำคัญจ่าย(ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมกับตรวจสอบว่ารายการทุกรายการในใบสำคัญจ่าย ได้บันทึกรายการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกบัญชีแล้ว
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MONTHLY Income-Expense Report) และสามารถปิดงบบัญชีได้
3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการประจำวัน (JOURNAL VOUCHER) รวมทั้งการจัดทำสมุดบัญชีลงรายการประจำวันต่างๆ เพื่อการบันทึกรายการบัญชี
4. ทำบัญชีด้านรับ AR และจ่ายได้ AP หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานข้อมูลเงินเดือน (PAYROLL REPORT) เพื่อการอนุมัติและการจัดทำเช็คเพื่อการนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการลงนามในเช็ค ก่อนการจัดส่งไปยังธนาคาร เพื่อเข้าเงินให้กับพนักงาน และตรวจสอบ ภ.ง.ด. หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน พร้อมทั้งการจัดทำเช็คภาษีดังกล่าว ภายในกำหนดเวลา
6. ตรวจสอบงบกระทบยอดระหว่างบัญชี (RECONCILIATION) สำหรับธนาคารต่างๆรวมทั้งกระทบยอดรายการบัญชีต่างๆ
7. ตรวจสอบงบทดลอง รวมทั้ง งบกำไรขาดทุน และงบดุล รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ
8. จัดทำ ภ.ง.ด. 50 รวมทั้ง ภ.ง.ด. 51 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
9. จัดการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาซึ่งการควบคุมทางการบัญชี เพื่อให้มีการควบคุมภายในและให้มีการบันทึกทางบัญชีตามหลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงกฎหมายบัญชีต่างๆ
10. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รักษาทรัพย์สิน และเอกสารทางภาษีได้มีการรักษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งข้อกำหนดของรัฐบาลได้มีการปฏิบัติโดยถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 28 - 35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD)
4. มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
5. มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office และ Program ด้านบัญชี ได้ดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ , คล่องตัว , และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
-โบนัสและเงินขวัญถุง
-ชุดยูนิฟอร์ม
-งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า 1867 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

วิธีการรับสมัคร :

1.ส่ง resume หรือ CV ทาง E-mail
2.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)


Company Profile

1867 นิติบุคคลอาคารชุด ตรีทศ ซิตี้ มารีน่า ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 024395160 024394775