1 อัตรา
90,000 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2564

ลักษณะงาน

The Role: Head of Talent Acquisition (Selection and Admissions)

At the core of Teach For Thailand’s unique model is our ability to inspire Thailand’s best talents to join the movement and become lifelong champions of educational inequity. The Talent Acquisition Team takes a unique approach in identifying, cultivating, and selecting Thailand’s future leaders to join our flagship “Leaders For Change” Fellowship program – the 2-year leadership development program for our country’s most promising young leaders. In 2021, the team will recruit 80-100 participants (“fellows”) to join the eighth cohort of the Fellowship program.

Responsible for recruitment and selection process, matriculation, placement and recruitment marketing strategies, the Talent Acquisition team has 4 full-time members and student volunteers (“campus leaders”) from top domestic universities as well as US- and UK-based universities.

Over the past seven years of operations, the Talent Acquisition team has started to establish Teach For Thailand as a popular employer of choice among top Thai graduates. As one of the most creative recruiters on campus, we have generated buzz around the program, leading to successful recruitment seasons as well as a significant number of social media followers (around 60,000+).
Looking ahead over the next few years, the vision of our team is to become one of the most prestigious graduate employers by the 2021 season. To achieve this ambitious goal, the Talent Acquisition team will need to grow significantly while continuing to innovate our recruitment and selection approaches.

Roles and Responsibilities:

Teach For Thailand is looking for a results-driven executive to take on the challenge of establishing Teach For Thailand as one of the top graduate employers in the country by the 2021 season and scaling the Talent Acquisition team to the next level to ensure sustainable growth and impact.
This role will allow an experienced executive to transform management and business practices into building an efficient, transformative and impact-driven social impact organization including overseeing the full spectrum of talent attraction strategy from marketing and branding to recruitment and research-based selection.

The Head of Talent Acquisition (Selection and Admissions) is responsible for all aspects of fellow (teacher) recruitment. This includes the management of leading & driving the growth of fellow admission, designing and optimizing recruitment & selection process, matriculation, placement and innovation in the area of recruitment marketing strategies that resulted in the achievement of recruitment objectives.

The Head of Talent Acquisition is also a member of Teach For Thailand’s Senior Leadership Team and will have the opportunity to help steer the overall direction of the organization.

Recruitment & Selection: Leading & driving the growth of fellow (teacher) admissions

-Developing and overseeing a strategic business plan to achieve ambitious recruitment target, which is expected to grow by 100% over the next few years
-Managing and scaling a selection process that involves the screening of more than 1,000 candidates per application cycle
-Tracking and analyzing relevant recruitment and selection data to drive progress towards our ambitious goals
-Building and strengthening Teach For Thailand’s on-campus recruitment infrastructure, including relationships with the most influential professors at top universities
-Innovating Teach For Thailand’s social media marketing and recruiting strategy on Facebook and other platforms
-Collaborating with the Research, Impact, and Evaluation team to improve the selection model by analyzing correlation between student outcome data and candidate attributes
-Reporting on all phases of recruitment and selection process to the Management Team

Placement: Implement placement strategy and allocation to maximise our intended impact in the immediate, medium, and long term

-Implement and monitor immediate to long term placement plans in line with the goal of sustainable impact that will see communities work, share, and maximize their resources to promote the well-being and learning of their children
-Develop and keep an up-to-date database of key information and statistics about the Thai school network and the details of our placement campaign, and use it to analyze and optimize results that will benefit students and communities we partner with
-Ensure that >80% of school placement are renewed by maintaining friendly yet professional relationship with 40 principals and over 100 mentors in schools where our teachers are currently placed, ensuring their ongoing satisfaction with Teach For Thailand, and cultivating them as advocates of our organization, anticipating to grow in size by at least 15% in the coming year

Team Management:
-Managing a team of 3-5 high-performing team members and 30-40 student volunteers (both in Thailand and abroad) to be successful and engaged in a fast-paced, goals-driven environment; continuing to grow the team in response to the scale of the fellowship program
-Building a strong team culture to ensure that the Talent Acquisition team is a great and sustainable place for every team member to work
-Coaching and developing team members on core recruiting and management skills and cultivating them as future leaders of the Talent Acquisition team
-Formalizing performance management within the team, including promotion criteria; standardizing the work across the team to ensure consistency and efficiency

Senior Leadership Team Member:
-Providing leadership for the organization and representing the vision, mission, and core values of the organization both internally and externally
-Engaging the entire organization in coming up with a long-term vision and strategy for the organization
-Developing and overseeing organization-wide strategic and operational plan; monitoring organizational performance across the board
-Working on key strategic initiatives and issues to optimize the operations of the organization as well as maximize impact

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Bachelor’s degree required
5+ years of management experience in a fast-paced, goals-driven environment
Experience in a Sales/Marketing role with demonstrated success in growing/increasing sales in a competitive recruiting market is an advantage
Proven experience developing and executing recruiting marketing and branding strategies
Proven track record of achievement in ensuring deadlines and team targets are achieved
Strong analytical skills and proven record of using data and research to support initiatives undertaken
Experience of high level networking to build beneficial relationships that positively impact on strategic and tactical business development
Experience in Mass / Campus recruiting or previous background from recruiting agency is a plus
Willingness to travel and work some weekends and evenings

สวัสดิการ :

ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ลาพักร้อนและทำงานจากที่บ้าน (ตามนโยบายที่ทางมูลนิธิกำหนดไว้)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 ซอยสุขุมวิท 26

วิธีการรับสมัคร :

การสมัคร
กรุณาส่ง resume และจดหมายแนะนำตัวรวมถึงเหตุผลที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวและเหตุผลที่คุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานี้ ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษมาที่ careers@teachforthailand.orgโดยเขียนตำแหน่งที่ต้องการจะสมัครไว้ในหัวข้ออีเมล์ ทางองค์กรจะติดต่อกลับไปหากผ่านการพิจารณาขั้นต้น

หมายเหตุเพิ่มเติม :

กรุณาส่ง resume และจดหมายแนะนำตัวรวมถึงเหตุผลที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวและเหตุผลที่คุณคิดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานี้ ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษมาที่ careers@teachforthailand.orgโดยเขียนตำแหน่งที่ต้องการจะสมัครไว้ในหัวข้ออีเมล์ ทางองค์กรจะติดต่อกลับไปหากผ่านการพิจารณาขั้นต้น


Company Profile

เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 020643919