1 อัตรา
18,000 บาท
25 มกราคม 2564

ลักษณะงาน

• สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคุณภาพ (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media , แบรนด์ ทั้ง Online และ Offline
• เขียน copy ในเชิง marketing message เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม target group ต่างๆ
• ดูแล Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook , Instagram , YouTube , LINE ฯลฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : ระหว่าง 25-30 ปี
ประสบการณ์การทำงาน : 3 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
สวัสดิการ : เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง โบนัส ชุดพนักงาน ประกันสังคม ฯลฯ

สวัสดิการ :

เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง โบนัส ชุดพนักงาน ประกันสังคม ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง CV พร้อม Portfolios (ผลงานและประสบการณ์) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้มากที่สุด
มาทาง Email : Bigcreativethailand@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

1.มีความเข้าใจการทำ Content ในช่องทางต่างๆ เช่น Google, Facebook, Line official Account, IG, Twitter ฯ
2.มีประสบการณ์ด้าน Creative & Design ในการสื่อสาร Content ผ่านสื่อ Social Media
3.มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้นและทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางออกต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
5.*ส่ง CV พร้อม Portfolios (ผลงานและประสบการณ์) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครให้มากที่สุด
มาทาง Email: Bigcreativethailand@gmail.com
โทร.091 0742808


Company Profile

162/45 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 082-3819888 , 086-6599488
ตำแหน่งงานอื่น ๆ