1 อัตรา
ตามตกลง
28 ตุลาคม 2563

ลักษณะงาน

งานธุรการ เช่น คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Power point
มีคะแนน TOEIC ( ปานกลาง )
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์ หรือ สาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ