1 อัตรา
ตามตกลง
30 กันยายน 2563

ลักษณะงาน

1. Understanding of Minor – System service architecture and operational dependencies.
2. Direct access to operational monitoring system to determine uptime and stability of Loginext Services.
3. Direct interface into the system CSC team for issue
4. Collation of non-critical operational issues for system resolution pipeline.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปวส.-ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และสามารถสอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้ ถ้ามีประสบการณ์โปรแกรม เกี่ยวกับ Logistics (ขนส่งระหว่างประเทศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถถ่ายทอดวิธีการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าได้ และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมกับจัดทำสื่อการสอนได้ (บริษัทจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้)
มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร, มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้
มียานพาหนะและใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ที่บริษัทและไซต์งานลูกค้า

วิธีการรับสมัคร :

TBA


Company Profile

เลขที่ 1550 ชั้น 25 อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 10400 020855399 -