1 อัตรา
ตามตกลง
16 กันยายน 2563

ลักษณะงาน

ช่างทั่วไป/คนงานก่อสร้าง ประจำหน้างานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ชาย-หญิง อายุ : ทุกช่วงอายุ
มีประสบการณ์งานด้านช่างสายต่างๆ หรือคุมงานก่อสร้างต่างๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ย้ายที่ทำงานได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำหน่วยงาน

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการทำงาน และรายละเอียดมาทางอีเมล รอทางบริษัทฯ แจ้งกลับเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์งาน

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่าทำงานล่วงเวลา, ที่พัก อื่นๆ ตามข้อตกลงของบริษัท


Company Profile

69/61 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-6537486-8 026537489