2 อัตรา
ตามตกลง
14 สิงหาคม 2563

ลักษณะงาน

- ปฏิบัติงาน,ซ่อมบำรุง,รักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างไม้
- ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานข้างต้น
- ตรวจสอบงาน/ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- คุณวุฒิการศึกษาสามารถต่ำกว่า ปวส.
- เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- มีบุคคลิกภาพดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเบื้องต้นได้

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินเบิกล่วงหน้า
- วงเงินรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 5,000 บาท/ครั้ง
- ลาป่วย ลากิจ ตามกฏหมาย
- วันหยุดพักร้อนประจำ
- วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- ของเยี่ยมใข้กรณีเจ็บป่วย
- เงินช่วยเหลือในการประกอบพิธี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

- ที่บริษัทฯ หรือ โทรฯ สอบถาม
- hr-speedy@speedy-pe.com
- www.speedy-pe.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจติดต่อสอบถาม

088-2990683
088-2990685
061-4126664


Company Profile

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ