2 อัตรา
ตามตกลง
29 กรกฎาคม 2563

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงาน)
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรี / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ที่พัก (เฉพาะโรงงาน)
5. ค่าโทรศัพท์
6. กองทุนเงินกู้ยืม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
9. ปรับเงินประจำปี
10.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำโรงงานสระบุรี

จังหวัด :

สระบุรี

วิธีการรับสมัคร :

- Lind ID : @999yqqiw
- สมัครผ่านเมล์ : pimraphaphon@samco-piling.com
- สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
- โทรสอบถาม 083-8942966


Company Profile

22/100 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-2960-3656, 0-2583-4422 0-2583-5227, 0-2583-5228
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ