1 อัตรา
ตามตกลง
2 มิถุนายน 2563

ลักษณะงาน

1) ปรับปรุงและพัฒนา Website ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
พัฒนา Web service
3) บำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
4) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล ภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ
5) นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล
6) ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
7) จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูล (System Manual) ประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อยดังนี้ ER-diagram Data Flow Diagram เป็นต้น
8) จัดทำรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งปัญหา
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประสาน
งานที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
9) ประสานงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
10) นำเสนอผลการดาเนินงานพร้อมรายละเอียดของการดำเนินงานดังกล่าว
11) บำรุงรักษาระบบและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สถานที่ปฎิบัติงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0899999979 กด 5
แฟกซ์ : (+66)2 370 3089
อีเมล์ : hr@101g.com
เว็บไซต์ : www.101g.com


การเดินทางมายังบริษัท
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีจตุจักร สายรถเมล์ผ่านถนนลาดพร้าว 145 440 172
- รถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีลาดพร้าว
- สายรถเมล์ที่ผ่านถนนลาดพร้าว สาย 8 27 92 133 145 154 156 440 514


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ