3 อัตรา
ตามตกลง
15 พฤษภาคม 2563

ลักษณะงาน

- Work at Utopia Construction Group

คุณสมบัติผู้สมัคร :

Male or Female
Professional in PROGRAM 3D MAXS, SKETCH UP, AUTOCAD.
Various Animate Object capabilities.
Can read the Council and Interior.
Able to use After Effect program.
Architecture or Interior finishing will be an advantage.
Expertise in Modeling and Lighting will be an advantage.

สวัสดิการ :

Hotel side
• Attractive Starting Salary (แพ็คเกจเริ่มต้นน่าสนใจ)
• Service Charge (เงินค่าบริการ)
• Social Security (สวัสดิการประกันสังคม)
• 5 Working days with 2 Days off (ทำงาน 5 วัน/พักผ่อนสัปดาห์ละ 2 วัน)
• Working hours – 10 hours including break 1 hour (ทำงานวันละ 10 ชั่วโมงรวมพัก 1 ชั่วโมง)
• PH & Annual leave (วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
• Uniform (ยูนิฟอร์ม)
• Staff Birthday Party (งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน)
• Training & Development (การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง)
• Birthday – day off (วันหยุดพิเศษ)
• Gasoline allowance (ค่าเดินทาง)
• Daily meal at Staff Canteen (อาหารพนักงาน)
• Yearly Staff party event (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี)
• Funeral allowance (Parents and child) (ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ)
• Maternity leave (ลาคลอด)
• Phone allowance (ค่าโทรศัพท์)

Corporate (Head Office)
• Attractive Starting Salary (แพ็คเกจเริ่มต้นน่าสนใจ)
• Social Security (สวัสดิการประกันสังคม)
• 5 Working days with 2 Days off (ทำงาน 5 วัน/พักผ่อนสัปดาห์ละ 2 วัน)
• Working hours – 9 hours including break 1 hour (ทำงานวันละ 9 ชั่วโมงรวมพัก 1 ชั่วโมง)
• PH & Annual leave (วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
• Staff Birthday Party (งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน)
• Training & Development (การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง)
• Birthday – day off (วันหยุดพิเศษ)
• Gasoline allowance (ค่าเดินทาง)
• Food Allowance (ค่าอาหาร)
• Yearly Staff party event (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี)
• Funeral allowance (Parents and child) (ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ)
• Maternity leave (ลาคลอด)
• Phone allowance (ค่าโทรศัพท์)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Head Office (By pass)

จังหวัด :

ภูเก็ต

วิธีการรับสมัคร :

If you are interested, please send your cover letter and CV to recruitment@utopia.co.th


Company Profile

9/23 Moo 2 T.Kohkaew A.Muang Phuket 83000 ภูเก็ต 83000 061-1172403 -