2 อัตรา
20,000 บาท
17 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

ผู้ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ (Junior Business Intelligence) ประจำโครงการฯ ดินแดง จำนวน 2 อัตรา

- ดูแล บริหารจัดการระบบคลังข้อมูล Data Model
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน Dashboard รายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ
- สรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการวิเคราะห์ (Business
Intelligence)
- บำรุงรักษาระบบและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ , IT , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องด้าน Oracle BI และอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มัความกระตือลือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
5. มัทัศนคติในการทำงานที่ดี
6. มีที่พักหรือบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงยิ่งสะดวก
ึ ทางบริษัทจะดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ท่าน เพื่อสามารถรองรับงาน Training : Oracle BI,Power BI , Pentaho ETL

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันลากิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีพิเศษ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ