4 อัตรา
ตามตกลง
17 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัครด่วน IT Support / IT Helpdesk ประจำโครงการหลายอัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ดินแดง) หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้
-ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
รับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโครงข่าย Network
- ดูแล ตรวจสอบ / แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Network
ลงบันทึกวันเวลาการเข้าทำงานที่ไซด์โครงการ และส่งบันทึกดังกล่าวให้ลูกค้าตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
- ถ่ายทอดความรู้ระหว่างการทำงาน (On the Job Training) ให้กับลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษษ ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคม และการสื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้าน TCP/IP , Switching , Router , LAN/WAN
5. หากมีความรู้ด้าน Programming หรือ Database มาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีที่พักอยูใกล้เคียงกับสถานที่ปฎิบัติงาน
ึ7. สามารถจัดการงานเอกสารได้ดี
8. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
9. สามารถทุ่มเท และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
10. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- วันลากิจ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีพิเศษ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
- สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฎิบัติงาน : กระทรวงแรงงาน ดินแดง


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ