1 อัตรา
ตามตกลง
9 ธันวาคม 2563

ลักษณะงาน

- ดูแลงานบัญชีด้านรับ-จ่าย (AR-AP)
- ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.30,53
- รับวางบิล-รับเช็ค
- ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา
- ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ
- และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30-17.30)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ปิดงบบัญชีได้
- มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (พูด,ฟัง,อ่าน,เขียน) ,
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เบี้ยพิเศษสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :ชื่อ : คุณนิตยา แสงแก้ว
โทร : 062-8018152
อีเมล : nittaya.cotek@gmail.com


Company Profile

2288/132 เดอะรูม สุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0628018152