15 อัตรา
ตามตกลง
25 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะงาน

Call Center Agent 24 hr (โครงการ Call Center)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทำหน้าที่รับสายให้บริิการประชาชนในการรับแจ้งเหตุความมั่นคงทุกกรณี
- สอบถามรายละเอียดของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน เช่น ประเภทเรื่องติดต่อ
สถานที่ ชื่อผู้ร้อง เบอร์ติดต่อกลับ รายละเอียด
- มีประวัติที่ดี มีระเบียบวินัย มีทักษะในการปฎิบัติหน้าที่ และรักษาความลับของ
ทางราชการ
- บันทึกเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานในระบบบันทึกข้อมูลของระบบ
- ประสานงานเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริารข้อมูลด้านความ
มั่นคงในเบื้องต้นแก่ประชาชน
- ดำเนินการติดตามผล การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
- สรุปรายงานแต่ละกะส่งหัวชุดเวรทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.อายุ 23 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ไทย อังกฤษ 25 คำ / นาที
4. มีน้ำเสียงนุ่มนวล รักงานบริการ สามารถควบคุมอารมณ์และอดทนต่อคำพูดของผู้ใช้บริการรวมทั้งสายก่อกวน ได้ดี
5. เคยมีประสบการณ์ปฎิบัติงานด้าน Call Center มาก่อน (ทางบริษัทมีการอบรมให้ก่อนเริ่มทำงานจริง)
6. มีประวัติที่ดี มีระเบียบวินัย มีทักษะในการปฎิบัติหน้าที่ และรักษาความลับของทางราชการ
7. สนใจ ศึกษา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
8. สามารถทำงานเป็นกะได้
9, สามารถพูดภาษากลางชัดเจน

สวัสดิการ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ศูนย์สายด่วน 1374 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แขวงวชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทาง Email : hr@101g.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3.ใบรับรองแพทย์ตรวจสุภาพ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการศึกษา
6.ในกรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อยื่นประกอบการสมัครงาน
ด้วย
7.หนังสือแจ้งรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองเงินเดือน สลิป
8.ประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงาน (ถ้ามี)
9.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

สวัสดิการของบริษัท
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เบี้ยขยัน ประจำเดือน (ได้เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด)
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ค่าทักษะ

สนใจร่วมงาน
1. สมัครผ่านอีเมล hr@101g.com หรือ
2. Add Line บริษัท ไอดี https://line.me/R/ti/p/%40rrg4912j โดยการเพิ่มไอดี และสอบถาม HR ได้
โดยตรงสามารถสอบถามได้ตั้งแต่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือ
3. มาสมัครได้ด้วยตนเองนะคะ

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด
โทร. 089-9999979 (Automatic 30 Lines) กด 5 (จ-ศ.เวลา 9.00-16.00 น.)

การเดินทาง
สายรถเมล์ที่ผ่านถนนลาดพร้าว สาย 8 27 92 133 145 154 156 440 514


Company Profile

2991/43 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0899999979 กด 5 02 370 3089
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ