1 อัตรา
ตามตกลง
24 มิถุนายน 2563

ลักษณะงาน

-สรรหาพนักงานตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ
-อบรม ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน
-ดูแลและควบคุมการมาทำงานของพนักงานและจัดทำรายงานประจำเดือน
-ดูแลสต๊อกชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน
-ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ทำเรื่องขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
-จัดทำเอกสารตามระบบ ISO9001 : 2015
-จัดหาหัวข้ออบรมสำหรับพนักงาน และรวบรวมชั่วโมงการอบรมของพนักงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001 : 2015
-จัดทำเอกสาร และดำเนินการเรื่องต่างๆ ของคนงานต่างด้าว
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน และ โปรแกรม Microsoft Office Word Excel Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
8. หากมีประสบการณ์ในเรื่องระบบ ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าออกต่างจังหวัด
8. ค่าคอมมิชชั่น
9. เค้กอวยพรวันเกิด
10. เงินกองทุนพนักงาน
11. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
12. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
13. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
14. ประกันสังคม
15. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
16. การฝึกอบรม
17. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
18. กิจกรรมกีฬาสี
19. งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ)

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง Resume สมัครงานมาทาง E-mail : whwhouse@yahoo.com
โทรศัพท์ : 02-3497668 ต่อ 17 โทรสาร : 02-9437554
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. , วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.