1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. งานโครงการซ่อมสร้าง ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างๆ
2. รวบรวมและจัดเก็บเครื่องจักรตามที่กำหนด
3. ประสานงาน/ประเมินการจัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ
4. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ จัดทำเอกสารและประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควมคุมงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
5. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119