1 อัตรา
ตามตกลง
7 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

-เช็คสถิติการทำงานของพนักงาน
-จัดทำเงินเดือน/ภงด1/
-ยื่นรายชื่อพนักงานเข้าออก/เงินสมทบประกันสังคม(ผ่านอินเทอร์เน็ต)
-สรรหาพนักงาน
-จัดทำรายงานปลายปีในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
เงินปรับประจำปี
ท่องเที่ยวสังสรรคประจำปี
ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์,คอมมิชชั่น (สำหรับบางตำแหน่งงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

Email

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ personal.d@grandbuilt.co.th
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2159488 #108


Company Profile

24/1 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022159488 026110053
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ