1 อัตรา
ตามตกลง
3 ตุลาคม 2562

ลักษณะงาน

คัดเลือก Reviewer เช่น Beauty Blogger หรือ Page ที่น่าสนใจตามสื่อ Online, Offline
วางแผน/จัดตารางของ Influencers และลูกค้าอย่างเป็นระบบ
ติดต่อนัดหมายกับลูกค้าเพื่อออกไปดูการถ่ายทำของ Influencers และควบคุมการผลิตเนื้อหาให้มีคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
วิเคราะห์และสรุป Report ของแต่ละ Project
ร่วมวางแผนกับทีมงานใน Project นั้นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ Package และพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
หากมีPortfolio หรือประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

Vacation Leave 10 Day/Year
Snack & Drinks
Social Security Office
Company Dinner
Company Outing

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุขุมวิท 62/1

วิธีการรับสมัคร :

Add ID Line : @hrchococrm


Company Profile

2150/4 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0630499655 -
ตำแหน่งงานอื่น ๆ