2 อัตรา
ตามตกลง
1 สิงหาคม 2562

ลักษณะงาน

-งานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-งานประสานงานระหว่างครูชาวต่างชาติกับครูชาวไทย
-งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย หรือ เพศหญิง
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

สวัสดิการ :

-อาหารกลางวัน
-ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงเรียนสิทธาภัทร์

จังหวัด :

นครศรีธรรมราช

วิธีการรับสมัคร :

1.ส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมล์
2.สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน


Company Profile

125 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 075-324-444 075-324-696