2 อัตรา
ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562

ลักษณะงาน

สนับสนุนฝ่ายขายในการดูแลระบบอุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับพิจารณาพิเศษ
มีพาหนะเป็นของตนเอง
กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีการพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถทำงานเป็นทีม
มีประสบการณ์กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปการสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ประกัน IPD

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ/ขอนแก่น

วิธีการรับสมัคร :

ผ่าน e mail : arporn@starcast.co.th หรืิอโทรศัพท์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถออกแบบระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio และ AutoCAD,
SketchUp หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Company Profile

1519/73-74 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 0 2512 3354, 086 341 7913 0 2513 8254