1 อัตรา
ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562

ลักษณะงาน

ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐานของบริษัทฯ
ควบคุมดูแลระบบงาน IT ของสาขาและสำนักงานใหญ่
ควบคุมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละปี
ดูแลงาน Maintence Computer & Software ต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 24 ปีขึ้นไป
3. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี
5. กระตือลือร้นในการทำงาน
ุ6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ึ7. มี Service mind

สวัสดิการ :

1. เงินเดือน / โอที / ค่าจ้างรายเหมา
2. เงินเบิกล่วงหน้า / เงินกู้ฉุกเฉิน
3. โบนัสประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี / การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประจำปี
5. เงินพิเศษในช่วงโอทีของรายเหมาชั่วโมงละ 20 บาท
6. ค่าตอบแทนการมาปฏิบัติงานดี
7. สวัสดิการข้าวเปล่าฟรี
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส / เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท / เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรคนแรกของครอบครัว / เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย / เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต / เงินช่วยเหลือทายาทกรณีพนักงานเสียชีวิต
11. วันหยุดตามประเพณี
12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
13. วันลากิจ / วันลาเพื่อคลอดบุตร / วันลาเพื่อทำหมัน / วันลาไปราชการทหาร / วันลาเพื่อไปรับราชการทหาร / วันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ / วันลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ์ / วันลาสมรส / วันลาฌาปนกิจ เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

99,99/1-2 ซอยจันทน์ 28 แขวงทุ่งวัดดอน

วิธีการรับสมัคร :

1. สมัครโดยตรงที่ Thaibestjobs
2. ส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครที่ Email : recruit@oasisgmt.com, info@oasisgmt.com
3. สมัครโดยตรงที่บริษัทในวันจันทร์-ศูกร์ เวลา 9.00-16.00 น.


Company Profile

99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02-2126515 ต่อ 131, 132 02-2212-6517