1 อัตรา
ตามตกลง
10 มิถุนายน 2562

ลักษณะงาน

-วางแผนควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์รับเข้าทุกชนิด
-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างการผลิต , ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป
-กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย)
มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้ด้านการจัดการเอกสาร GMP Pic หรือ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ทางด้านเครื่องมือตรวจสอบสมุนไพร เช่น TLC , GC

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม , ค่าครองชีพ , เบี้ยขยัน , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงาน เลขที่ 24/66 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติเข้ามาที่ E-Mail : udomsrip@hotmail.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ส่งประวัติเข้ามาที่ E-mail : udomsrip@hotmail.co.th
หรือติดต่อฝ่ายบุคคล 02-5190150 , 02-9447008


Company Profile

24/66 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 02-5190150 , 02-9447008 02-5190150 ต่อ 12