หลายอัตรา
25,000 บาท
28 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

1. ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนสินค้าของบริษัท
2. นำเสนอสินค้าและทำใบเสนอราคา
3. ประสานงานกับช่างเทคนิคเพื่อส่งมอบงานและติดตั้ง
4. ทำรายงานสรุปการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
- ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม คอมมิชชั่นส์ โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

225/1 อาคารคันทรีทาวเวอร์ บี ชั้น 3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง resume ทางเมล์ หรือโทรสอบถามได้ที่สำนักงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 ร.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ : เงินเดือนตามที่ตกลง, ประกันสังคม, คอมมิชชั่นส์, ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ ตามที่ตกลง


Company Profile

225/1 อาคารคันทรี่ทาวเวอร์ บี ชั้น 3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2361-2500 0-2361-2499