1 อัตรา
ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

-ควบคุมวางแผนงาน จัดอัตรากำลังคน วัตถุดิบและเครื่องมือ/เครื่องจักรในการทำงาน
-ควบคุมความถูกต้องของแบบ วัสดุ สำหรับประกอบงานติดตั้ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
-ควบคุมคุณภาพของงานประกอบและงานติดตั้ง และควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ
-ควบคุมความถูกต้องของงานในงานประกอบ,งานติดตั้ง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
-ควบคุมแผนและกำหนดนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒ ป.ตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 35ปี ขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านงานบริหารงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
-มีภาวะผู้นำ
-มีการคิดแก้ปัญหา

สวัสดิการ :

เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท / เดือน
ข้าวเปล่าฟรี
โบนัสประจำทุกปี
ปรับเงินเดือนทุกปี
สวัสดิการกู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
เลี้ยงสังสรรค์งานปีใหม่, งานกีฬาสีหรือท่องเที่ยวประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานกรณีเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัว
เงินช่วยกรณีที่พักอาศัยพนักงานประสบภัยพิบัติ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุขุมวิท 117

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

สนใจ / ติดต่อสอบถามหรือสมัครงานได้ที่ 083-0489005
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-3847481-1 ต่อ 173
ส่ง E-Mail เข้ามาสมัครได้ที่ Recruit@rak.co.th, Recruit@enc.co.th


Company Profile

ซ.สุขุมวิท 117 (ซอยภานุวงศ์ 3) สมุทรปราการ 10270 083-0489005 -