5 อัตรา
18,000 บาท
30 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

1. จัดทำบัญชีต้นทุน
2. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้การค้า (Account Payable : AP)
3. จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้า (Account Receivable : AR)
4. จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน
5. จัดทำเอกสาร ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
6. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
7. จัดทำรายงานตามภาระงานที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อหัวหน้างาน
8. ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเงินสดย่อย
9. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี เฉพาะเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนจบวิชารักษาดินแดนมาแล้ว
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการจัดการทั่วไป
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint
สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

J&T Express สาขาอุดมสุข (818/42-43 โครงการ The Master at BTS Udomsuk ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัคร :

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
2. ส่ง Resume ทางอีเมล

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ สามารถส่งประวัติย่อ (Resumé) มาที่ surawat.jtexpressthai@outlook.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06 4751 5183 (คุณสุรวัช)


Company Profile

818/42-43 โครงการ The Master at BTS Udomsuk ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10320 0647515183