1 อัตรา
ตามตกลง
17 พฤษภาคม 2562

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลงานก่อสร้างด้านเครื่องกลให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ถอดแบบและสั่งซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานเครื่องกลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
มีใบประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการรับสมัคร :

Email : tandf.hr009@gmail.com
โทร.02-9242293-4
Apply thaibestjob


Company Profile

53/3 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-9242293-4 02-9242295