1 อัตรา
ตามตกลง
5 มีนาคม 2562

ลักษณะงาน

- ดูแลเรื่องการ ขาด ลา มา สาย ของพนักงาน
- รับสมัครงาน จัดการด้านเอกสารใบลาต่างๆ
- ดูแลเอกสารทำสัญญาจ้าง พนง.
- ดูแลเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม
- สรุปเวลาการทำงานเพื่อทำเงินเดือนของพนักงานและรายวัน
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ช-ญ อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานทางด้านHRไม่น้อยกกว่า 3 ปี
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,เอกสาร สปส ภงด ต่างๆ ฯลฯ มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่ บุคลากร
- เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย การปฏิบัติงาน
- เมตตาธรรม มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
- มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัด :

เพชรบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สามารถส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยัง email: jspnoy2316@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

*หากมีประสบการณ์ HR ทางด้านโรงแรมมา จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*หากมีพำนักในจังหวัดเพชรบุรี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


Company Profile

เลขที่ 109 หมู่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 76100 084-664-8811, 032-478-301 032-478-310
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ