1 อัตรา
ตามตกลง
15 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะงาน

สนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จัดทำการเสนองานด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
ค้นหา ศึกษา และเปรียบเทียบสินค้าด้านเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ทุกเพศ
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษดี
หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การศึกษาบุตร
โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมลล์และไปรษณีย์


Company Profile

262-268 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 022223788 022253191
ตำแหน่งงานอื่น ๆ