1 อัตรา
ตามตกลง
3 มกราคม 2562

ลักษณะงาน

- เวลางาน 8:30-17:30 หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
-ดูแลเอกสารของร้าน
-จัดเรียงเอกสารทางบัญชี
-ดูแลเรื่องการเงิน เช่น การเตรียมเงินทอน นำเงินเข้าธนาคาร
-จัดตารางงาน เช่น การเข้างานของพนักงาน วันหยุดของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
อายุ 18-35 ปี
จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ซื่อสัตย์

สวัสดิการ :

-เงินพิเศษสำหรับการทำงานดี ขยัน ไม่ขาด ไม่สาย เมื่อเป็นพนักงานประจำ
-เงินรางวัลจากการขาย เมื่อเป็นพนักงานประจำ
-การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางอาชีพ
-วันหยุดต่างๆ ลาป่วย ลากิจ พักร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

315/403 ซอยวัดโพธิ์แมน

วิธีการรับสมัคร :

โทร 080-5948232, 087-5916552


Company Profile

ซอยวัดโพธิ์แมน กรุงเทพมหานคร 10310 080-5948232, 087-5916552
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ