1 อัตรา
ตามตกลง
26 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ร่วมนำเสนอแผนงาน และนโยบายด้านคุณภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และนำไปใช้
2. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
3. ควบคุม ติดตามการดำเนินการด้านคุณภาพสินค้าตามนโยบายที่ได้รับ
4. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
5. จัดทำรายงานสรุปข้อตามนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ รวมถึงรายงานปัญหาที่พบ และร่วมนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ( จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น. )

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ในระดับเจ้าหน้าที่ ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี ในระดับเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ( Excel/Power Point / Word)
5. มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอข้อมูล
6. หากเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมของเล่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานบวช
สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/เบี้ยเลี้ยง(ภายใน:ต่างประเทศ)
สวัสดิการค่าความสามารถทางภาษา
สวัสดิการค่าตำแหน่งาน
สวัสดิการค่าน้ำมันรถ
สวัสดิการเบี้ยขยัน
สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
เงินรางวัลการขาย
ค่าแนะนำพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ)
เงินช่วยเหลือค่าประกันรถยนต์และยางล้อ (พนักงานขาย)
ประกันสังคม
เงินรางวัลประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ประกันชีวิตและสุขภาพ
กิจกรรมประจำปีของบริษัท
สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วันกีฬาภายใน
ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
การเยี่ยมไข้พนักงาน
เครื่องแบบพนักงาน
ห้องรับประทานอาหาร-เครื่องดีม
ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน
รถรับส่งพนักงาน
การลากิจ

การดูแลสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้างานใหม่
การ

การฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายใน
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายนอก
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

email & www.thaibestjobs.com


Company Profile

18 ซอยอนามัยงามเจริญ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร 10150 02-896-7242 02-896-7242 ต่อ 106