1 อัตรา
ตามตกลง
26 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ควบคุมสินค้าและชิ้นส่วนระหว่างผลิต
2. แนะนำ และอบรมเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานให้กับทีมงานผลิต
3. ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านสายงานผลิต อย่างน้อย 1 ปี
4. มีทักษะในการบริหารจัดการงานและคน
หากเคยทำงานด้านอุตสาหกรรมของเล่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานบวช
สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/เบี้ยเลี้ยง(ภายใน:ต่างประเทศ)
สวัสดิการค่าความสามารถทางภาษา
สวัสดิการค่าตำแหน่งาน
สวัสดิการค่าน้ำมันรถ
สวัสดิการเบี้ยขยัน
สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
เงินรางวัลการขาย
ค่าแนะนำพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ)
เงินช่วยเหลือค่าประกันรถยนต์และยางล้อ (พนักงานขาย)
ประกันสังคม
เงินรางวัลประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ประกันชีวิตและสุขภาพ
กิจกรรมประจำปีของบริษัท
สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วันกีฬาภายใน
ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
การเยี่ยมไข้พนักงาน
เครื่องแบบพนักงาน
ห้องรับประทานอาหาร-เครื่องดีม
ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน
รถรับส่งพนักงาน
การลากิจ

การดูแลสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้างานใหม่
การ

การฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายใน
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายนอก
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

email & www.thaibestjobs.com


Company Profile

18 ซอยอนามัยงามเจริญ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร 10150 02-896-7242 02-896-7242 ต่อ 106