1 อัตรา
ตามตกลง
26 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าของเล่นลิขสิทธิ์
2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการงานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่างๆ
3. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายจากสายงานบังคับบัญชา
5. ปฏิบัติงาน 5 วัน/ สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์,ศิลปกรรม,นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถส่งผลงานมาทางE-mail เพื่อประกอบการพิจารณา หรือนำแฟ้มผลงานมานำเสนอในวันที่มีการสัมภาษณ์และคัดเลือก
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรม 3D Maxs ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานบวช
สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/เบี้ยเลี้ยง(ภายใน:ต่างประเทศ)
สวัสดิการค่าความสามารถทางภาษา
สวัสดิการค่าตำแหน่งาน
สวัสดิการค่าน้ำมันรถ
สวัสดิการเบี้ยขยัน
สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
เงินรางวัลการขาย
ค่าแนะนำพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ)
เงินช่วยเหลือค่าประกันรถยนต์และยางล้อ (พนักงานขาย)
ประกันสังคม
เงินรางวัลประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ประกันชีวิตและสุขภาพ
กิจกรรมประจำปีของบริษัท
สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
วันกีฬาภายใน
ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
การเยี่ยมไข้พนักงาน
เครื่องแบบพนักงาน
ห้องรับประทานอาหาร-เครื่องดีม
ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน
รถรับส่งพนักงาน
การลากิจ

การดูแลสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้างานใหม่
การ

การฝึกอบรมและพัฒนา
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายใน
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายนอก
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

email & www.thaibestjobs.com


Company Profile

18 ซอยอนามัยงามเจริญ 4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 กรุงเทพมหานคร 10150 02-896-7242 02-896-7242 ต่อ 106