1 อัตรา
ตามตกลง
24 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

*เป็นเลขาส่วนตัว ดูแลรับผิดชอบจัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร
*ติดตามผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า
*จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร
*ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรู้ภาษาจีนกลางอย่างดี (อย่างน้อยสามารถสนทนาภาษาจีนกลางได้ การเขียนและการอ่านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ และสามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานที่ดี
มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว
มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
มีทักษะในการใช้ Microsoft office

สวัสดิการ :

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม (Salary, Allowance, Social Security)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัทเจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา)

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมรีซูเม่ผ่านทางอีเมล์ หรือโทร 094-321-7898 Mr.Owen
Apply Resume and application letter via E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เงือนเดือน-กำหนดตามความประสบการณ์ในการทำงาน และความสามารถในด้านภาษาจีนกลาง


Company Profile

115 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035955388