4 อัตรา
81,000 บาท
6 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

packaging technologies (film packaging)
- Experienced innovation management and consultant in any multinational company

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิ ป.ตรี
เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี

สวัสดิการ :

ตามข้อตกลงของแต่ละบริษัท

Company Profile Burapaplus service

91/211 หมู่5 สมุทรปราการ 10280 0658622605