5 อัตรา
ตามตกลง
4 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนด้านเทคนิคการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ทีม
2. ประสานงานด้านอีเมล Email และให้ข้อมูลที่ดีในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานภายในของบริษัทกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3. จัดการการตรวจสอบการทำงานประจำวันและประเมินผลโปรแกรมรายสัปดาห์
4. ทำรายงานเสนอต่อทีมผู้บริหาร
5. ประเมินและฝึกอบรมการปฏิบัติงานของทีมท้องถิ่นสร้างและพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับทีมท้องถิ่นและทีมต่างประเทศ
6. ควบดูแลคุมคุณภาพโปรแกรมภายใต้มาตรฐาน TGL
7. พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการและเก็บรักษาข้อมูล สื่อไว้ในฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากทีมท้องถิ่น
8. ช่วยเหลือและประสานงานทีมงานท้องถิ่นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และติดตามข่าวสารของประเทศหรือทีมผู้บริหาร
9. ศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ในการเรียนรู้ในที่ทำงานและนำเสนองานวิจัยนี้
10. เก็บรายงานอย่างต่อเนื่องให้กับผู้จัดการ / ผู้บริหารประเทศ
11. ออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับทีมผู้จัดการ / ผู้บริหารประเทศ
12. รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับให้แก่ทีม
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การท่องเทียว

สวัสดิการ :

ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หมู่บ้านคัทลียา 278/162 ม.6 ซ.12/3

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

0619472233


Company Profile

หมู่บ้านคัทลียา 278/162 ม.6 ซ.12/3 เชียงใหม่ 50210 0619472233
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ