2 อัตรา
ตามตกลง
3 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ใช้โปรแกรม sketchup ได้ดี
2. ใช้โปรแกรม Auot cad ได้ชำนาญ
3. ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่กำหนด

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 076219043 076219044