พนักงาน Call Center (ธ.กรุงไทยสาขา สะพานขาวตลาดโบ๊เบ๊) ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
5 อัตรา
ตามตกลง
27 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะงาน

ให้บริการ เบอร์ 02-111-1111 ของ ธ.กรุงไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 22-32 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะ หรือตามเวลาที่กำหนดได้
หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER ทั้ง INBOUND และ OUTBOUND (TELEMARKTING)

สวัสดิการ :

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต
-ประกันอุบติเหตุ
-ประกันสุขภาพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
-โบนัสประจำปี
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-ชุดยูนิฟร์อมฟรี


96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10310 02-791-9863 02-791-9864