เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักงานใหญ่) จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
2 อัตรา
ตามตกลง
18 มกราคม 2562

ลักษณะงาน

1.เจรจา จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม
2.จัดซื้ัอ-จัดหา แหล่งร้านค้า กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม, อุปกรณ์งานก่อสร้าง-ตกแต่ง, โครงการ, อาคาร, โรงแรม
3.บริหารจัดการควบคุมทีมงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4.วิเคราะห์, แก้ปัญหา, และพัฒนางาน และทีมงาน
5.นำแสนอแผนงานในแผนก
6.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้า และราคากับร้านค้า
7.บริหารจัดการระบบงานเอกสาร และจัดรายงาน
8.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

วันและเวลาทำงาน
- วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.30 น.
- วันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ในการมาทำงานวันเสาร์ ในหนึ่งเดือนจะได้เข้ามาทำเพียงแค่เสาร์เดียวเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ หญิง / ชาย
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อ 3-5 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์งาน จัดซื้อ-จัดจ้างโครงการอสังหาริมทรัพย์, จัดซื้ออาคาร, จัดซื้อโรงแรม, ธุรกิจค้าปลีก-กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีทักษะเจรจาต่อรอง
6. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว
7. มีความเชี่ยวชาญใน Excel และ Word
8. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
9. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปี
3. พักร้อนประจำปี
4. ประกันสังคม
5.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
6. ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
7. ประกันชีวิตกลุ่ม
8. ประกันอุบัติเหตุ
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
12. การฝึกอบรม
13. กีฬาสี
14. งานเลี้ยงประจำปี