1 อัตรา
ตามตกลง
29 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

ดูแลระบบซ่อมบำรุง และตรวจรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาทางระบบไอทีและ เน็ตเวิร์คได้
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และสินค้าไอทีอื่นๆได้
จัดทำรายงานการตรวจเช็คซ่อมบำรุง
ตรวจติดตามและควบคุมดูแลอะไหล่ และสินค้าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พ้นภาระทางทหารแล้ว
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
ขอคนในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

สวัสดิการ :

ไม่มี


107/4-5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 055-248998 , 061-4139594 -