เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อื่นๆ
1 อัตรา
15,000 บาท
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. รับสินค้าและตรวจนับสินค้าจากโรงงาน
2. จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้เรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ ง่ายแก่การตรวจนับและการตรวจสอบ
3. จัดสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมแก่การจัดส่งสินค้า
4. ทำรายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าเข้า-ออก และรายงานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
ปวส. - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในคลังสินค้า (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความเป็นระเบียบ รอบคอบในการตรวจนับสินค้า
มีความอดทน สู้งานหนัก ทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ