พนักงานขับรถขนส่งสินค้า อื่นๆ
1 อัตรา
ตามตกลง
10 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ขับรถส่งสินค้าไปยังลูกค้า (บริษัท)
2. ขับรถส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัท
3. ขับรถส่งสินค้างานแฟร์ , เฟอร์นิเจอร์ เพื่อจัดแสดงงานสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 25-40 ปี
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด

สวัสดิการ :

ตามโครงสร้าางของบริษัทฯ