เลขานุการกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ
1 อัตรา
ตามตกลง
15 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะงาน

1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า - จดหมายออก
2. จดบันทึกรายงานการประชุมและรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานการประชุม
3. จัดตารางการนัดหมายให้กับกรรมการผู้จัดการ
4. จัดทำบันทึกรายงานร่างเอกสารต่างๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนวางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
5. จัดทำสัญญาจ้างงานก่อสร้างต่างๆ
6. ทำเอกสารใบเสนอราคางานก่อสร้าง และใบส่งมอบงานพร้อมทั้งขออนุมัติเบิกเงินจัดส่งให้แผนกบัญชี
7. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประมูลงานต่างๆ
8. จัดเตรียมเอกสารในการใช้สำหรับงานราชการต่างๆ
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง
2. อายุ 25 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการมาอย่างน้อย 2 ปี
5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6. มีทักษะในการพิมพ์เอกสาร
7. มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
8. มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วในการทำงาน
9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าคอมมิชชั่น
8. เงินกองทุนพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
10. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
11. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
12. ประกันสังคม
13. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
14. การฝึกอบรม
15. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
16. กิจกรรมกีฬาสี
17. งานเลี้ยงประจำปี


65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02-3497668 ต่อ 17 02-9437554