หลายอัตรา
ตามตกลง
2 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะงาน

ผลิตรองเท้าสำเร็ปรูป ส่งออก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย และ หญิง
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ต้องการด่วน

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
เสื้อฟอร์มพนักงาน
กรณีบ้านพนักงานไฟไหม้และน้ำท่วมค่า
ค่าจัดงานศพบิดา มารดา
และ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท บางกอกรับเบอร์ดีเวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา อยุธยา

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ

เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้1. สำเนาบัตรประชาชน2. สำเนาทะเบียนบ้าน3. สำเนาวุฒิการศึกษา4. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , สำเนาบัตรประกันสังคม รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน (วันจันทร์-เสาร์ 07.30 - 8.00 น.)
จดหมายสมัครงาน
สมัครทาง E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 7.00 - 8.00 น.
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น
สงสัยเรื่องเอกสาร ติดต่อ 035743557-8 คุณต้อย คุณตี๋ คุณเพ็ญ


Company Profile

ที่อยู่ 90 หมู่ 11 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา อยุธยา 13110 035743557-8 035743561
ตำแหน่งงานอื่น ๆ