1 อัตรา
ตามตกลง
2 ตุลาคม 2561

ลักษณะงาน

1. วางแผนการตลาดเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
2. จัดการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าพร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายบรรลุเป้าหมายองค์กร
4. รับผิดชอบส่วนการขายทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ 2 ปีและมีความรู้ด้าน Security System จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันสังคม
3.การรักษาพยาบาล
4.ให้กู้ยืมเงิน


102 ถนน ณระนอง เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3488941 022491692
ตำแหน่งงานอื่น ๆ